AKTIVITETSPLAN FOR 2019- TANA BALLKLUBB- VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2018


1. Inntektsbringende aktiviteter/aktiviteter for sponsorene (samarbeidspartnerne)

TidAktivitetStedHvem deltar

17.mai (samarbeid

med 10. klasse,Tanabru skole)


Hovedarrangementet i Tana bru
Flerbrukshallen
Alle
Påske og før jul
Pakking av varer på Rema 1000 i Tana bru
Rema 1000
Aldersbestemte klasser fra G13- fotball og håndball J12 og oppover
Vår og høst
Søppelrydding for ØFAS
Gassanjárga
Alle
Oktober 
Bistand til sponsor SNN (sparebankdagen)
Sparebanken Nord-Norge i Tana bru
Håndball (2 stk)

Vår 2019
Lotteri
--
Alle aktive spillere selger.2. Sportslige og inntektsbringende aktiviteter i regi av Tana Ballklubb:TidAktivitet
Sted
Hvem deltar
Lørdag 24. august 2019
SNN Cup Tana 
Kunstgressbanen/ 
Aldersbestemt fotball og senior fotball
Ved skolestart
Aktivitetsmesse – lag og foreninger viser frem sine aktiviteter
Flerbrukshallen og kunstgressbanen
Alle

Lørdag 30.

novemberAdventsturnering i fotball 

Flerbrukshallen
Aldersbestemt fotball og senior fotball

September (dato

uavklart) 


Håndballturnering
Flerbrukshallen
Aldersbestemt håndball
Hele fotballsesongen
Seriespill i fotball og håndball 
Hjemmekamper på kunstgressbanen/i hallen
De enkelte lagene har ansvar for å holde kaféen åpen under kamper
Desember (romjula)
JuleKule cup
Flerbrukshallen
G15 har ansvar for kafe under arrangementet3. Styret jobber videre med å få på plass en storturnering i fotball i 2020.

4. Årsmøtet ber styret jobbe med å få på plass en iskulecp i 2019 («sommer cup»).

Powered by: Bloc