LOV FOR TANA BALLKLUBB- DEANU SPÁBBASEARVI

Stiftet 12.desember 1981, med senere endringer av 28. januar 2008, 17. februar 2012, 7. april 2016, 7 desember 2019,
godkjent av Finnmark Idrettskrets den xx.