Retningslinjer for reiser med aldersbestemt lag


Ved reiser med aldersbestemte lag (håndball/fotball) er det nødvendig med stor oppmerksomhet på sikkerhet.
Det er derfor viktig at foreldre stiller opp ved reiser for å avlaste trenere som har ansvaret gjennom en hel sesong. 
-

1. Formål   

    1.1    Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og minnerik opplevelse for aktive og ledere.


    1.2   Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.


    1.3   Gi trygghet for våre ledere om hva som for ventes av dem.2. Foruten trener, skal det være 2 voksne reiseledere per lag.


    2.1   På alle reiser i regi av TBK skal det utpekes minst en ansvarlig reiseleder som har ansvaret for spillerne uten for banen.

    

   2.2   Hovedreiseleder har ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal sammen med de øvrige lederne,
           bidra til trivsel for alle deltakerne.


    2.3   Ved overnatting skal det være minst være to voksne, der en av de skal være reiseleder, som overnatter på klasserommet med spillerne. 

            Alle reiseledere og voksne som overnatter sammen med spillere skal ha godkjent politiattest.

            Dersom en spiller må bli igjen på overnattingsstedet/skole p.g.a. sykdom eller annet, SKAL det alltid være en foreldre/ansvarlig tilstede. 


3. Før reisen skal det informeres til foreldre om følgende:

 • Reisen tur/retur 
 • Boforhold der laget skal bo (info om spesifikk skole kan komme underveis på reisen)
 • Bespisning 
 • Utstyr 
 • Hvem er de ansvarlige på reisen -Det skal ikke være noen tvil om hvem som er hovedtrener, hovedreiseleder og reiseleder 2 , på den aktuelle reisen. 
 • Før avreise meldes det på gruppenes egne «sider» om hvem som kjører og hvem som er med i bilen.

4. Bosted:


 • På bostedet, for eks. skoler, skal reiseleder ved ankomst alltid påse i hvilken stand klasserommet er og ved  avreise påse at rommet er i samme stand. Dette gjøres sammen med vaktmester eller arrangør. 


5. Forventninger til utøvere.


    5.1  På reiser som omfattes av disse regler er det nulltoleranse til bruk av rusmidler fra avreise til hjemkomst.


    5.2  Innereglene som gjelder på innkvarteringsstedet, og evt. andre regler som gjelder på innkvarteringsstedet, skal følges av alle spillerne.
           Det er ikke lov å ha med seg andre inn, enn de som bor på innkvarteringsstedet.

           Respekt, lydighet og god orden er viktig når så mange treffes og skal bo sammen.

    

    5.3  Spillerne skal ikke gå ut alene og må alltid gi beskjed hvor de drar. 
           


           

Som utøver betyr det:


 • Jeg følger foreningens regler og de regler laget har satt opp i forkant av reisen.
 • Jeg holder meg borte fra rusmidler.
 • Jeg tar ansvar og bidrar til at klubben er et godt sted å være.
 • Jeg viser respekt for andre og viser lagånd
 • Jeg må takke ordentlig for kampen.
 • Jeg har en positiv innstilling og ønsker at vi utvikler oss sammen.
 • Jeg snakker med andre, ikke om andre og viser hensyn til andre, på laget, men også andre mennesker.
 • Jeg hører på trenerne mine og respekterer trenernes avgjørelser etter regler utarbeidet av TBK. 
 • Jeg følger reiseleders beskjeder og møter på avtalt sted til avtalt tid.
 • Jeg har med alt jeg trenger til turen og holde orden i mine egne saker.
 •  Jeg følger reglene når det gjelder reising med transportmidler 
  (f.eks: sitte riktig i buss/bil/båt, bruker sikkerhetsutstyr, møte til avtalt tid osv.)6.   Konsekvenser ved regel-brudd;


 • Bruk av rusmidler vil føre til hjemsendelse på foreldrenes regning.

 • Skader/hærverk dekkes av spiller eller dennes foresatte. 

 • Ved andre brudd på regler vil hovedtrener, i samråd med reiseledere, bestemme på stedet, eller i ettertid, hva som er konsekvenser av regelbrudd. Hjemsendelse eller annen reaksjon vil da bli vurdert. 


7. Verdisaker:

      Spillere er selv ansvarlig for medbrakt verdisaker.

      Oppbevaring av verdisaker i forbindelse med kamp må organiseres av lagledelse. 
Spiller, reiseledere, trenere og voksne skal representere klubben på en positiv og respektfull måte både på og utenfor banen. 

HUSK! DU REISER SOM REPRESENTANT FOR TANA BALLKLUBB.

VIS RESPEKT, GOD OPPFØRSEL OG SUNT FOLKEVETT!


Skjema til utfylling:
 https://tanabk.no/p/50402/reiseregler