Kontingentsatser og treningsavgifter for 2022:

 

-       Årskontigent kr. 300,- /familiekontigent kr. 600,- 

-       Treningsavgift for spillere opp til 12 år: kr. 300,-

-       Treningsavgift for spillere 13-17 år: kr. 800,-

-       Treningsavgift- andre seniorer kr. 800,

 

-    Egenandeler ved turneringer med overnatting settes til kr. 300,- per spiller, dette gjelder uavhengig av overnattingssted. 
* I TBK er det en grunnregel at vi overnatter på skole. Se sportsplan for mer info.
        Ved større turneringer i fylket settes egenandelen til 500 kroner.
        For turneringer utenom Finnmark gjelder egne regler.

Spillere som starter i klubben i høstsesongen betaler halv treningsavgift.