Velkommen til oss! 

Informasjon om våre treningstilbud og tider finner du på sidene for fotball og håndball.
Der finner du også diverse annen medlemsinformasjon. 

For å delta må man være medlem. 

Innmelding i klubben skjer via spond, lagleder eller direkte til tanaballklubb@gmail.com.
For å kunne registrer deg i NIFs systemer trenger vi fullt navn, adresse, e-post, mobilnummer og fødselsdato. 

Vi ønsker gjerne også at foreldre og andre voksene står som medlemmer i klubben.
Da har man stemmerett på årsmøtet og kan delta på kurs mm. og representere klubben vår. 
Det er viktig for klubbdemokratiet vårt.

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne på tanaballklubb@gmail.com

Meld deg enkelt inn via denne linken: https://club.spond.com/landing/signup/tanabk

Kontingentsatser og treningsavgifter for 2022:

- Årskontingent kr. 300,-/familie kontingent kr. 600,- 

- Treningsavgift for spillere opp til 12 år: kr. 300,-

- Treningsavgift for spillere 13-17 år: kr. 800,-

Treningsavgift- andre seniorer: kr. 800


-Egenandeler ved turneringer med overnatting er kr. 300,- per spiller, dette gjelder uavhengig av overnattingssted.
* I TBK er det en grunnregel at vi overnatter på skole. Se sportsplan for mer info.
 Ved større  turneringer i fylket der påmeldingsavgiften er høy, settes egenandel til 500 kroner.
-For turneringer utenom Finnmark gjelder egne regler.

Spillere som starter i klubben i høstsesongen betaler halv treningsavgift.