All aktivitet i fotball-Norge bygger på NFFs verdier trygghet, glede, respekt og likeverd.
Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet.
Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering.
Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling, og en klubb som har en tydelig kommunisert og gjennomarbeidet holdning og praksis på dette feltet, vil kunne få økt rekruttering, mindre frafall og godt omdømme.
En kvalitetsklubb skal velge seg (minst) ett tema årlig og gjøre seg kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer for alle aktiviteter i klubbens regi.

Temaene en kvalitetsklubb skal arbeide med er:

  • Eat Move Sleep
  • Seksuelle overgrep og trakassering
  • Doping
  • Alkohol
  • Trafikksikkerhet
  • Kampfiksing og spilleavhengighet
  • Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play)
  • Skader og forsikring

I Tana Ballklubb har vi hatt følgende årstema siden sertifisering: 

2017: Ernæring (Eat Move Sleep)

2018: Tema 1) Psykisk helse, tema 2) Trafikksikkerhet og tema 3) Seksuelle overgrep (laget retningslinjer)

2019: Tema 1) Skader og forsikring og tema 2) Antidoping arbeid.