TBK fotball er sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1. 

Link til kriterier: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.


Vi ble sertifisert i 2017 og skal re-sertifiseres nå i 2019.