STATUTTER FOR ÆRESBEVISNINGER - TANA BALLKLUBB


Æresmedlemmer i Tana Ballklubb:

2002        ROY OLSEN

2018         EILIF BASSOTana Ballklubb har to æresbevisninger: klubbens diplom og æresmedlemsskap. Forslag til æresbevisninger sendes klubben senest en måned før utdeling skal foretas. Forslagene skal være skriftlig begrunnet. 

Samtlige innkomne forslag skal behandles av styret og vedtak om tildeling av æresbevisning må være enstemmig. Tildelingen foretas etter følgende retningslinjer: 

    Klubbens diplom kan tildeles den som har lagt ned et særlig godt arbeid i idrettslaget sportslig eller administrativt. Vedkommende må ha vært medlem av laget i minst 5 år. 


    Æresmedlemsskap kan tildeles medlemmer som har lagt et usedvanlig fortjenestefullt arbeid for idrettslaget. Æresmedlemskap skal henge høyt og kan bare tildeles medlemmer som har vært aktive gjennom mange år. Det forutsettes at vedkommende tidligere er tildelt klubbens diplom. Æresmedlemmer tilkjennes livsvarig og gratis medlemsskap. Bare i sjeldne tilfeller vil idrettsprestasjoner i seg selv være nok til å få tildelt æresmedlemsskap.