POLITIATTEST ORDNINGEN OG POLITIATTEST ANSVARLIG

- Rollebeskrivelse: politiattest ansvarlig rollebeskrivelse.pdfHvordan søke om politiattest:

Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på nettet, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Hva skal klubben gjøre?


1. Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet: https://www.politi.no/vedlegg/...

I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

2. Klubben gir utfylt skjema til søkeren.

3. Registrerer fremvist politiattest i sitt system.


Hva skal søkeren gjøre?


1. Logge seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)

3. Laste opp en bekreftelse av formål som en fått fra idrettslaget.

4. Vente på svar

5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig.- Søknad om politiattest: generell attest.pdf


- Overnatting: Alle voksne som skal overnatte på skole i forbindelse med kamper og turneringer, må ha politiattest.


Bekreftelse for attest ligger i menyen til høyre. Dere søker selv om å få attest. Når den er mottatt skal den framvises for Kristin Soini, eller nestleder Merete Sabbasen Helander.