Rutiner for smittevern og veileder ved kamparrangement i Tana Flerbrukshall.

Disse retningslinjene gjelder for Tana Flerbrukshall under kamparrangement. 

Offentlige myndigheters krav til offisielle reglementer skal etterleves fullt ut. 


Her finner dere den nasjonale veilederen for smittevern i idretten: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Nye retningslinjer fra myndighetene vil føre til endringer og oppdateringer i dette dokument.
Lokale helsemyndigheter kan ha ytterligere retningslinjer som kommer i tillegg til dette dokumentet.

Veileder for kamper og arrangement i barne- og ungdomshåndballen:
https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-nord/2020/10/oversikt-over-hallenes-retningslinjer/


Ved ankomst i hallen, ta kontakt med arrangør, signer / meld inn laget. 

Alle som skal være i hallen må registrere seg ved ankomst.

-Spillere, trenere/lagledere og dommere som er registrert i elektronisk kampskjema trenger ikke å registrere seg på annet vis.


Alle skal desinfisere eller vaske hender både ved ankomst, og når dere forlater hallen.

Tilskuere må sitte på anviste plasser (merket område og/eller anvisning fra kampvert). 

*Maks antall publikum skal til enhver til være ihht gjeldende regler for antall på et offentlig arrangement.


Under våre arrangement vil lag og publikum bli henvist til egne soner i hallen. 

Sørg for at 1 meters regel overholdes. 


Etter kamp- eller arrangementslutt må publikum gå helt ut og vente, ingen skal oppholde seg i gangen.


Lag: Ved behov vil lag få tildelt garderobe. 

Det er Ikke tillat å entre spilleflate før foregående lag har forlatt banen og renhold er ferdig.  
Det er kampvert på spilleflata som henter lagene til oppvarming.

*Lag som ankommer hallen, og det spilles kamp, kan evt. oppholde seg i tildelt garderobe.


Oppvarming: Når et lag har gått av banen og i garderoben etter kamp, kan 2 nye lag komme og varme opp på egen banehalvdel. Dersom noen lag trenger lengre oppvarming enn dette må de jogge ute og heller komme i samlet flokk til egen garderobe i tide til å gå  til videre inne-oppvarming.


Generelt på spilleflaten: 

Spillere, lagledere og dommere skal ikke håndhilse med hverandre.

1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken.

Lagene skal benytte samme side og innbytterbenk i begge omganger.


Ved arrangement i barnehåndballen (4-er-håndball) kan det arrangeres på to flater per ordinære håndballbane. Deltakerne skal komme inn og forlate banen etter anvisning fra arrangør.
Rutiner for smittevern ved kamparrangement i Tana Flerbrukshall.

Vi må ha minimum 10 voksne som sekretariat/kampverter/renholdere på hvert arrangement: minst 2 til sekretariat, minst 2 i døra, minst 2 på tribunen, minst 2 i kiosken og minst 2 nede på spilleflata. Disse har forskjellige oppgaver. 

Maks antall publikum, skal til enhver til være ihht gjeldende regler for antall på et offentlig arrangement. 

Vi har tellesystem i døra. 

Ventesone er ute, med en meters avstand i køen.


Nødvendig smittevernutstyr som skal være til stede:

Håndsprit eller andre egnede rengjøringsmidler. 

Mopper til å tørke væske på banen ved behov.

Tørkepapir og egnet sted til å kaste avfall.

Innbytterbenkene merkes med farget tape, for å forenkle overholdelse av 1-metersregelen for innbytterne underveis i kampen. 


Smittesporingslister, Vi har manuelt system (papirformat), som lagres i 10 dager i arrangementspermen. 

I døra står det en eller flere kampverter som viser lagene til tildelt garderobe. 

Lagene får beskjed om å komme i samlet flokk. De må oppholde seg i garderoben til de har skiftet, oppvarming på egen banehalvdel i hallen. 


Kampverter på tribunen for å tilse at 1-metersregelen overholdes. 


Speaker opplyser om gjeldende retningslinjer for halle, og minner på under arrangementet.

Renhold: Toaletter skal ha forsterket renhold og kontaktflater skal rengjøres hyppig.

Spritdispensere er tilgjengelig ved inngang, ved tribuneinngang, kiosken og inne på spilleflata. 

Det er satt av 30 minutt mellom hver kamp til renhold. Mål, innbytterbenk og sekretariat vaskes mellom hver kamp.
De som er kampverter på tribunen har ansvaret med å vaske mellom kampene, om hallen tømmes.

Det må også vaskes i garderobene mellom hvert lag. Gulv i dusj og garderobe skal vaskes med såpe. Benker, dusjarmatur og dørhåndtak vaskes med desinfeksjonsmiddel.


Kiosk: Det blir satt opp kiosk på de kampene det lar seg gjøre. Det vil være kontaktløs betaling, bankkort eller vipps.

Det er ikke tillatt med selvbetjening av kaffe, drikke eller mat. 

Alt skal serveres i porsjoner av de som betjener kiosken. 

Det bør være oppmerket avstandslinjer i område for kundene, evt. to kiosk luker.

Vurder plassering av utsalgsstedet med hensyn til å unngå opphopning av mennesker, og at det ikke hindrer inngang og utgang til spilleflatene, tribune og inngangspartiet til hallen. 

Vurder innholdet i utsalgsstedets meny, slik at det gjøres så enkelt som mulig å overholde smittevern.