Samarbeidspartnere


                                                                       
                                                                                  
                                    


Velkommen til Tana Ballklubb!
Stiftet i 1981 

Postadresse: Postboks 120,
9845 Tana

Mobil: 47486786    
Mail: tanaballklubb@gmail.com

Faktura: taba@faktura.poweroffice.net 
Kontonummer: 49443025870

Organisasjonsnummer: 985182396