SKADEFORBYGGING OG FORSIKRING (FOTBALL)

Viktig informasjon til alle spillere med oppvarmingsprogram for å unngå skader ligger på :
http://www.skadefri.no/idrette...

Informasjon om forsikringsordningene, inkludert skjema for å melde skade og bestille utvidet
forsikring ligger på: NFFs forsikringer for fotball og futsal
IDRETTSFORSIKRING FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND-Norges Håndballforbund lisens og forsikring