Nedlastbart skjema:

 Reiseregler underskrift.rtf


Reiseregler for Tana Ballklubb


 *5. Forventninger til utøvere

 • *5.1    På reiser som omfattes av disse regler er det nulltoleranse til bruk av     rusmidler  fra avreise til hjemkomst.

 • *5.2    Innereglene som gjelder på innkvarteringsstedet, og evt. andre regler som gjelder på innkvarteringsstedet,
            skal følges av alle spillerne.
           
            Respekt, lydighet og god orden er viktig når så mange treffes og skal bo sammen.
      
 • *5.3     Spillerne skal ikke gå ut alene og må alltid gi beskjed hvor de drar.    
             Det er heller ikke lov å ha med seg andre inn, enn de som bor på innkvarteringsstedet.

           

Som utøver betyr det:


 • Jeg følger foreningens regler og de regler laget har satt opp i forkant av reisen.
 • Jeg holder meg borte fra rusmidler.
 • Jeg tar ansvar og bidrar til at klubben er et godt sted å være.
 • Jeg viser respekt for andre og viser lagånd.
 • Jeg må takke ordentlig for kampen.
 • Jeg har en positiv innstilling og ønsker at vi utvikler oss sammen.
 • Jeg snakker med andre, ikke om andre og viser hensyn til andre, på laget, men også andre mennesker.
 • Jeg hører på trenerne min og respekterer trenernes avgjørelser.
 • Jeg følger reiseleders beskjeder og møter på avtalt sted til avtalt tid.
 • Jeg har med alt jeg trenger til turen og holde orden i mine egne saker.
 • Jeg følger reglene når det gjelder reising med transportmidler. (F.eks: sitte riktig i buss/bil/båt, bruke sikkerhetsutstyr osv.)6.   Konsekvenser ved regel-brudd;

 • Bruk av rusmidler vil føre til hjemsendelse på foreldrenes regning.
 • Skader/hærverk dekkes av spiller eller dennes foresatte. 
 • Ved andre brudd på regler vil hovedtrener bestemme i samråd med reiseledere på stedet hva som er konsekvenser av regelbrudd, eventuelt i ettertid. Og vurdere hjemsendelse eller annen reaksjon. 


7. Verdisaker:

 • Spillere er selv ansvarlig for medbrakt verdisaker.
 • Ved oppbevaring av verdisaker i forbindelse med kamp organiseres det av lagledelse.Spiller skal representere klubben på en positiv og respektfull måte både på og utenfor banen. 

HUSK, DU REISER SOM REPRESENTANT FOR TANA BALLKLUBB.

VIS RESPEKT, GOD OPPFØRSEL OG SUNT FOLKEVETT!Reglene er lest og akseptert._______________________                                                                                 ____________________________

     Spiller underskrift                                                                                                     Foresattes underskrift 


Telefon spiller:                                                                                                          Telefon foresatte: