HVEM SPØR DU OM HVA?
TILLITSMANNSOVERSIKT- TBK- GJELDENDE FOM. 11.02.2020Kategori Underfunksjon Navn E-postadresse
Styret Leder og sekretær, kvalitetsklubbansvarlig Anne Fløgstad Smeland tanaballklubb@gmail.com
Nestleder, Materialforvalter, vara politiattester Merete Sabbasen Helander merete.helander@gmail.com
Økonomiansvarlig

Eilif Basso (hovedansvarlig),
Frans Eriksen (medhjelper)

eilif47@outlook.com
BarneidrettsansvarlgKristin Soini  kristinsoini@gmail.com
Anleggsansvarlig (styret) Eilif Basso  eilif47@outlook.com
Kvalitetsklubbansvarlig 

Kristin Soini (hovedansvarlig), Anne FS og Frans Eriksen (medhjelper)

kristinsoini@hotmail.com  
Styremedlem

Kristin Soini kristinsoini@hotmail.com  
Styremedlem  Frans Eriksen
1. VaraRune Larsen rl@masternes.no 
2. VaraSiv Anita Biti Helander sivensmail@gmail.com 
3. VaraHege Tajana Pedersenhegetajana@hotmail.com 
4. VaraInge Halonen
Trenerveileder fotball
Geir Are Andersen geirare.andersen@yahoo.no
Spillerutvikler- fotball Ansvarlig for uttak til kretstiltak og FA Sápmi Geir Are Andersen geirare.andersen@yahoo.no
Sportslig leder fotball
Rune Larsen rl@masternes.no  

Overganger og FIKS

fotballRune Larsen (overordnet),
Anne Smeland (betaling),
Siw Pleym (barn og ungdom),
Ken Roar Kaspersen (voksne)
rl@masternes.no   
Sportslig leder

håndball


Line Vian linevian@hotmail.com 
Politiattester Politiattestansvarlig Kristin Soini kristinsoini@hotmail.com  

Fakturering og medlemsregister

Faktureringsansvarlig Yvonne Johannessen yvonnejo@hotmail.com
Dommere fotball Dommeransvarlig Erik Brenli

Salg av

overtrekksdresser og

annet klubbutstyr

Salg Siv Anita Biti Helander sivensmail@gmail.com

Lisensansvarlig

håndball


Siv Anita Biti Helander
sivensmail@gmail.com
Sponsorarbeid Sponsoransvarlig Siv Anita Biti Helander sivensmail@gmail.com
Byggekomite- Tana kunstgress
Rune Larsen
Ronald Helander
Roy Aslaksen
Ørjan Kollstrøm
rl@masternes.no  

Hjemmesiden
Anja Christensen anja89_41@hotmail.com

Rekruttering håndball

og fotball

Rekrutteringsansvarlig Siv Anita Biti Helander sivensmail@gmail.com 
Fair play ansvarlig
Annamaria Sepsi annamaria.Sepsi@tana.kommune.no

VIPPS oppsett og

tilgang


Anne F. Smeland og
Siv Anita Biti Helander
tanaballklubb@gmail.com
sivensmail@gmail.com  

Fotball gutter og

jenter 7 år


Trener
Younes Nait

Lagleder
Ann Kristin Kristoffersen
Foreldrekontakt


Fotball gutter og

jenter 9 år


Trener Kristin Soini kristinsoini@hotmail.com  
Trener Inge Halonen
Lagleder

Foreldrekontakt


Fotball gutter 11/13


TrenerRune Larsen rl@masternes.no
TrenerLine Vian  linevian@hotmail.com
TrenerChristian Sende Hansenchristian.sende.hansen1997@hotmail.com
LaglederAnnamaria Sepsi  annamaria.Sepsi@tana.kommune.no
Foreldrekontakt Olga Eriksen  olga.eriksen@tana.kommune.no
Fotball gutter 13

Trener Jaana Kristiina Eriksen

Trener Stig arve Eriksen

Lagleder/foreldrekontakt

Fotball jenter 15
(Tilbudet gis i samarbeid med VBK)

TrenerAnte Smuk
Lagleder

Håndball mix 10TrenerLine Vianlinevian@hotmail.com
TrenerAnja Christensenanja89_41@hotmail.com
Lagleder Annamaria Sepsi annamaria.Sepsi@tana.kommune.no
Håndball jenter 12/14

TrenerAnja Christensenanja89_41@hotmail.com 
TrenerJulie Arntzen arntzenn@gmail.com 
Lagleder (J12/J14 ) Siv Anita Biti Helander sivens@gmail.com 
Foreldrekontakt (J12/J14) Hege Tajana Pedersen hegetajana@hotmail.com 
Håndball 5- 8 år


TrenerRegine Rødland Berg regine_berg@hotmail.com 
LaglederCamilla Samuelsen
Foreldrekontakt  Mix8
Linn-Hege Hansen
Fotball- Senior herrer

TrenerGeir Are Andersengeirare.andersen@yahoo.no
TrenerRonald Helander r-d-hel@online.no 
LaglederKristin Soini kristinsoini@hotmail.com 

 

Levert av IdrettenOnline