Tana Ballklubb ble stiftet i 1981.

Håndball i Tana Ballklubb ble startet opp 21. oktober 2015,
av Line Vian og Anja Christensen.

Vi er pr. i dag (2022) 3 aktive lag, bestående av  Mix10, G/J12 og J15.
I aldersgruppene født fra 2014-2006.

Fordelt mellom 5 trenere, Line Vian,  Anja Christensen, Peter Stenvang, Camilla Samuelsen og Jeanette Rasvik Kristiansen.