7.REKRUTTERING AV NYE SPILLERE

7.1.Mål for rekruttering:
TBK rekrutterer med breddetiltak til barnefotballen, 6 – 12 år. Det åpnes for inntak av nye
deltakere hovedsaklig til disse aldersklassene i forbindelse med oppstart av utesesongen i mai
og etter sesongavslutingen i september måned.

I eldre årsklasser skjer det kun rekruttering av enkeltspillere. Klubben kan tilby
nybegynnergruppe avhengig av trenerkapasitet.


7.2.Rekrutteringsstrategi
Det velges/ utnevnes en rekrutteringsansvarlig (oppstartsansvarlig) med ansvar for følgende:

        - Det må rekrutteres trener og foreldrekontakt/oppmann i forkant. Vi prioriterer
          foreldretrenere.
        - Treningsinvitasjon ved skolestart for 1. klasse
        - Informasjonsbrosjyre/-folder formidles gjennom samtlige 1. klasser i
          kommunen (forespørsel gjennom rektorene) og informasjon legges ut på
          kommunens facebook side.
        - Utdeling av foreldrevett brosjyre til nye foreldre og informasjonsskriv om
          TBKs virksomhet.

Levert av IdrettenOnline