Utdrag fra sportsplan:


Krav til klubben:

• Gi et tilpasset håndballtilbud til de som de som vil lære å spille håndball
• Ha kvalifiserte trenere og ledere og andre ressurspersoner
• Gi tilbud slik at trenere og ledere kan utvikle seg videre
• Utvikle et tett og godt samarbeid mellom de ulike lagene og med klubbens administrasjon
• Jobbe aktivt med å sikre best mulige trenings fasiliteter –hele året
• Gjennomføre faste trenerforum /trenermøter

Krav til trenere og ledere:

• Husk at dere er et forbilde for spillerne og skal lære de gode holdninger samt respekt og toleranse overfor hverandre

   og dem man møter på gjennom håndballen
• Møt godt forberedt, i god tid og motivert til treninger og kamper
• Gi ros og oppmuntring - vær positiv og ha et godt humør - løsnings orientert 
• Tenk utvikling, ikke resultat
• Vær opptatt av ”hele mennesket”
• Vis oppriktig interesse for alle spillerne –og differensier på den enkelte økt/kamp
• Husk at dere er ansvarlig for spillernes oppførsel på banen - og pass din oppførsel!


Krav til spillerne:

• Vis gode holdninger og folkeskikk! Banning og mobbing er ikke tillatt!
• Møt godt forberedt, presis og motivert til treninger og kamper
• Vær på trening for å trene, ikke for å bli trent
• Vær en god lagkamerat og spill medspillerne dine gode!
• Meld alltid fra, i god tid, hvis du ikke kan komme
• Respekter dommernes og trenernes avgjørelser – uten negative kommentarer
• Ta del i fellesoppgaver med en positiv innstilling
• Hold orden på ditt eget og lagets utstyr.
• Vær en like god taper som en god vinner.


Det er ett viktig moment vi skal bevisstgjøre våre spillere om i det "daglige" arbeidet:
*Pasningsstolthet! *
Ikke bare spill ballen i retning av medspiller, spill pasningen for å gjøremedspilleren god !


Turneringsdeltakelse og turer i forbindelse med seriekamper:

Det er det enkelte lag som i all hovedsak må samle inn penger gjennom dugnad til å dra på større turneringer.
Styret skal godkjenne deltakelse i større turneringer i forkant.

Det er oppmann, i samråd med trener, som melder på lag til turneringer.
Oppmann har også ansvaret for å organisere transport, overnatting og mat under turneringen.

Det er utover dette følgende forutsetning for at et lag kan delta på turneringer og kamper som innebærer overnatting:

• Et lag kan ikke delta i turneringer dersom laget ikke har valgt en oppmann blant foreldrene
• At minst to foreldre stiller som reiseledere ved turneringer/kamper som innebærer overnatting.
• Reiseledere som overnatter med laget inne på skolen får alle sine kost- og oppholdsutgifter dekket.
• Alle foreldre som overnatter inne på skole sammen med spillerne SKAL ha levert inn politiattest før avreise (se egne regler om dette).

I TBK er det en grunnregel at vi overnatter på skole. Av hensyn til det sosiale miljøet og kostnader for foreldrene er det ikke anledning til at hele laget overnatter på hotell.

For turneringer som innebærer overnatting og mat servering skal spilleren betale en egenandel.

Som hovedregel er det kun spillere som skal delta på turneringen, ikke andre, som er med på turen.
Årsmøtet fastsettes årlig satser på egenandel ved deltakelse på turneringer med overnatting.
Egenandelen gjelder også de som overnatter privat/hotell.


Spilletid:

Årsklassene gutter og jenter 8 og 10 år:

Alle spillerne skal spille like mye i disse klassene.
Det er bare turnering og kamp samlinger i disse klassene.

Årsklassene gutter og jenter 12 og 14 år:

Fra og med denne årsklassen deltar lagene i serie og turneringer hvor det er sluttspill.
Vi prøver fortsatt å gi alle tilnærma lik spille tid.
Ferdigheter har nå litt mer å si med tanke på spilletid, men treningsoppmøte skal vektes sterkt.
Alle trenere bør registrere treningsoppmøte.
Dersom spillere er forhindret fra å komme på treninger og/eller kamper, skal trenerne få beskjed om dette enten av spilleren selv eller deres foresatte. Slik beskjed gis så tidlig som mulig.
Det forventes at spillerne trener regelmessig for å få delta på seriekamper og turneringer.
Vi møter opp på treninger og tar dermed ansvar overfor våre medspillere og trenere.
Alle spillere som møter opp til en seriekamp skal få godt med spilletid.
I enkelte turneringer med korte kamper kan det iblant være vanskelig å gi alle spilletid i hver kamp, men da avtaler man en rullering på hvem som starter/bytter i de forskjellige kampene - alle får spilletid.

For mer info. se her 

https://tanabk.no/p/29485/sportsplan

https://tanabk.no/p/50403/reiseregler

https://tanabk.no/p/29487/vedtekter

https://tanabk.no/p/29494/klubbhandbok


Levert av IdrettenOnline