Sakspapirer til årsmøtet i Tana Ballklubb/Deanu Spábbasearvi

Postet av Tana BK den 15. Feb 2022

Velkommen til årets viktigste møte i klubben!

Tid/Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset, onsdag 2/3-22 kl.18.00.

Sakspapirer til årsmøtet i Tana Ballklubb/Deanu Spábbasearvi: 


1) Sakspapirer inkludert årsmelding for klubben,  regnskap 2021 og budsjett 2022

2) Økonomi håndbok for TBK

3) Valgkomiteens innstilling

4) Kontrollkomiteens beretning 2021

5) Årsmelding gutter/jenter 7 fotball

6) Årsmelding gutter 11 fotball

7) Årsmelding gutter 13 fotball

8) Årsmelding senior fotball - mangler

9) Årsmelding Mix8 vår (mix10 høst) håndball

10) Årsmelding gutter/jenter 10 vår (12 høst) håndball

11) Årsmelding jenter 14 håndball


Kommentarer

— Guest